Poradnik fryzjerski

Sprzedaż netto: formuła i znaczenie dla udanego handlu

 1. Strona główna
 2. Blog AgendaPro
 3. Sprzedaż netto: wzór i znaczenie dla ...

W ramach szerokiej gamy elementów, które nauki statystyczne stawiają do naszej dyspozycji, w tym artykule zobaczymy jeden z nich, który jest niezbędny do skutecznego przeprowadzenia rzetelnej i dokładnej analizy księgowej w celu obliczenia finansów Twojej firmy . Mamy na myśli odliczenie sprzedaży netto, istotnej formuły pomiaru sukcesu ekonomicznego każdego przedsiębiorstwa.

W związku z tym przeanalizujemy, jak powstaje sprzedaż netto firmy i przyjrzymy się różnicy między sprzedażą netto a sprzedażą brutto.

Definicja sprzedaży netto

Najogólniej mówiąc, sprzedaż netto definiuje się jako wynik uzyskany po wykonaniu operacji, który przeciwstawia całkowitą lub brutto ewidencję sprzedaży podmiotu gospodarczego kosztom zwrotów, dodatków (lub kompensat) i rabatów.

Innymi słowy, określając sprzedaż netto przedsiębiorstwa, otrzymujemy jednoznaczny zapis, który w liczbach pokazuje, czy firma cieszy się zdrową gospodarką, czy też przeciwnie, stosowała nieefektywne strategie biznesowe .

Znaczenie sprzedaży netto

Znaczenie sprzedaży netto, formuły, która może jednoznacznie pokazać kondycję finansową przedsiębiorstwa, polega w zasadzie na rzeczywistej wycenie powstałego kapitału po prawidłowym zastosowaniu formuły.

Realizacja tej wyceny jest pozytywna nawet dla klientów. Jeśli Twoja marka odniesie sukces, szanse na wdrożenie dobrej strategii brandingowej minimalizują prawdopodobieństwo wystąpienia strat, a tym samym wydłużają rozdźwięk między wysokością dochodu brutto a dochodem netto.

Sprzedaż netto: rozważania dotyczące sprzedaży netto

Jak wynika z definicji, sprzedaż netto oznacza wszystkie dywidendy, które są odejmowane od sumy brutto przy użyciu wzoru, który tłumi wszelkie wpisy, które zawyżają dane dotyczące przychodów. Aby uniknąć tego błędu, należy zająć się czterema bardzo ważnymi pojęciami, które są decydujące przy obliczaniu sprzedaży netto:

 • Całkowita sprzedaż brutto.

 • Kwota w zwrotach.

 • Liczby w przesunięciach.

 • Wpływ rabatów.

Przykład sprzedaży netto

Jeśli zastanawiasz się, jak netować sprzedaż, przygotowaliśmy prosty przykład , który pomoże Ci to rozgryźć:

Załóżmy, że firma sprzedaje wszystkie swoje towary i inkasuje 10 000 000 USD. Teraz wyobraźmy sobie, że zwroty wynoszą 15% tej kwoty i że dodatkowo rabaty wynoszą 500 000 USD. Biorąc pod uwagę te liczby, to zachodzi następująca sytuacja:

Sprzedaż netto = sprzedaż brutto - (zwroty + rabaty)

=

$8.000.000 = $10.000.000 - ($1.500.000 + $500.000)

Zgodnie z naszym przykładem, sprzedaż netto wynosi 8 000 000 USD. Jak widać, od sprzedaży brutto odejmujemy wyliczenie obejmujące sumę zwrotów (których przyczyny są wielorakie, a najczęstszą jest fakt, że zakupiony przez klienta produkt, towar lub urządzenie jest wadliwe) oraz kwotę przyznaną w rabatach (które często są udzielane w zależności od określonych pór roku lub w przypadku, gdy handlowiec potrzebuje zwiększyć sprzedaż).

Sprzedaż netto w rachunku zysków i strat

Jak widzieliśmy, zdrowa finansowo firma to firma, która może rzutować na rynek. Sprzedaż netto, formuła, która jest również przydatna dla nas, aby rozpocząć to, co nazywamy rachunkiem zysków i strat, staje się bardziej interesująca, jeśli rozbijamy tę ostatnią, co możemy zobaczyć w poniższym przykładzie.

Przykładowy rachunek zysków i strat

Przychody lub całkowita sprzedaż netto $ 1000
Bezpośrednie koszty sprzedaży $ -500
Rejestracja marży brutto $ 500
Koszty niezmienne (wynagrodzenie personelu, koszty administracyjne) $ -200
Przychody pomniejszone o wydatki $ 300
Amortyzacja i rezerwy $ -50
Zysk przed odsetkami i podatkami $ 250
Dodatkowy dochód $ +10
Wydatki nadzwyczajne $ -20
Pierwszy zwykły wynik $ 240
Zyski finansowe $ +20
Wypływy finansowe $ -30
Marża zysku przed opodatkowaniem $ 230
Podatek dochodowy od osób prawnych $ -70
DOCHÓD NETTO LUB ZYSK ZA ROK OBROTOWY $ 160

Jak widzimy, sprzedaż netto w rachunku zysków i strat jest początkiem typu dokumentu technicznego, który rejestruje zarówno całkowite przychody, jak i całkowite wydatki przedsiębiorstwa w określonym czasie. działalności gospodarczej przez określony czas.

Różnice między sprzedażą netto a sprzedażą brutto

Na pewno wszystko to, co niosą ze sobą wskaźniki sprzedaży netto i brutto odnosi się do całkowitej ilości pieniędzy przyniesionych w danym okresie czasu w porównaniu z wielkością wynikową po zastosowaniu wzoru, który dedukuje własną różnicę. Jak widzimy, sprzedaż netto w rachunku zysków i strat jest początkiem tego rodzaju dokumentu technicznego, który rejestruje zarówno całkowite przychody, jak i całkowite koszty przedsiębiorstwa w określonym czasie.

Jeśli chodzi o sprzedaż brutto, możemy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

 • Całkowita liczba sprzedaży brutto nie jest wskaźnikiem dobrej produkcji w firmie.

 • Stanowią one sumę wszystkich sprzedaży w danym okresie czasu bez odliczeń.

 • Nie obejmuje onakosztów eksploatacji, utrzymania i podatków.

 • Nie jest onodnotowywany w ostatecznym rozliczeniu transakcji.

Teraz, w odniesieniu do sprzedaży netto, należy podkreślić te punkty:

 • Wynik ten jest dobrym wskaźnikiem wszystkich operacji strategicznych w handlu.

 • Liczba ta jest sumą pomniejszoną o dodatki, rabaty i zwroty.

 • Jest to liczba, którą należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

 • Jest to zapis, który pojawia się w ostatecznym sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa.

Przed podsumowaniem bardzo ważne jest, aby nie mieszać pojęcia sprzedaży netto z pojęciem dochodu netto. Krótko mówiąc, dochód netto to kalkulacja, która analizuje różnicę między sprzedażą netto a kosztami produkcji, kosztami osobowymi, administracyjnymi i ubocznymi.

W rzeczywistości sprzedaż netto, jako wynik formuły biznesowej, jest niewątpliwie punktem wyjścia do oceny, czy zarządzanie odzwierciedlone w zyskach roku gospodarczego odpowiadało założonym na początku celom.

Powiązane artykuły:

 1. Dlaczego nie powinieneś prowadzić inwentaryzacji w Excelu?
 2. Porady dotyczące zarządzania kontami firmowymi
 3. 5 dobrych praktyk, które usprawnią zarządzanie klientami
 4. 11 zasad kontroli zarządczej